0

Druhý marcový volejbal SVKI LH sa konal na MDŽ, teda 8. marca. Mohlo hrať 12 hráčov, ale hralo len 11, pretože Marcelka pauzírovala a tak jednotlivé družstvá nastúpili takto: Družstvo Juh: L. Javornická, Halušková, M. Javornická, Borsík, Mitrenga, Godány (58,3) Družstvo...