Antonín Závodný – slavný rodák

0

Antonín Závodný – hudební skladatel

Narodil se 2. 3. 1922 v Nesovicích  č.p. 207 (Kotáry),  jako syn Marie Závodné rozené Obhlídalové a Josefa Závodného.

Zemřel 8. 9. 1990 v Brně.

zavodny7

Absolvoval pedagogické studium. Byl učitelem na Všeobecně vzdělávací škole v Brně. I když svoje schopnosti doplnil studiemi na různorodých hudebních akademiích, můžeme ho označit za skladatele, který se vzdělával hlavně autodidakticky (dosáhl profesionální úroveň, aniž by prošel soustavným odborným školním vzděláním). Věnoval se amatérské hudbě s lehkými kompozicemi lidové hudby. Mnohé jeho díla jsou zaznamenány na gramodeskách anebo na CD.

Jeho skladby: (část z nich je v němčině, protože komponoval i pro zahraničí, nejvíce pro Rakousko)

Zítra půjdeš za jinou – polka, Nemůžu k vám – polka, Pevným krokem – pochod, Přístavní romance – waltz, Velodrom – kvapík,   Bei Trompetenklang – polka, Das verrückte Herz – polka, Dein graues Haar –  polka, Die Spinne – polka, Favorit – kvapík, Glückstall – valčík, Ostravačka – polka, Reizendes Mädchen – polka, Rosige Laune – polka, Schreib – polka, Wirst du einmal traurig – valčík, Kleines Bildchen –  valčík.

Zdroj: WIKIPEDIA  de.wikipedia.org

 

Syn Antonína Závodného, Ing. Zdenek Závodný poskytl seznam skladeb s názvem: MELODIE ANTONÍNA ZÁVODNÉHO :

Zítra půjdeš za jinou – polka, Až ti bude smutno – waltz (Zpíval Standa Procházka), Trubky troubí – polka, Vítězná štafeta – kvapík, Roztomilá dívenka – polka, K tobě se touha vrací – tango, Na veselé estrádě – intermezzo, Za nejhezčí úsměv – mazurka, Nepřicházíš, marně čekám – slowfox, Kdo mi to může říct – slowfox, Manuelo lásko má – serenáda, Přístavní romance – waltz, V rekordním čase – kvapík, Zazpívej skřivánku – píseň, Studentská – rumba, Na rekreaci – intermezzo, Šťastnou cestu – pochod, Pavouk – polka, Rozjásané klarinety – sólo pro 2. klarinety, Okolo Třeboně – foxtrot, Trifolium – sólo pro 3B-trump., Až zbělá tvůj vlas – polka, Jěště si vítr hvízdá – slowfox, Ostravačka – polka, Bez pohádky neusnu – foxtrot, Tvé rety jsou mým snem – waltz, Našim zemědělcům – polka, Lásky čas – valč. píseň, Veselý traktorista – intermezzo, Nemůžu k Vám – polka, Intermezzo, Dědická  – polka, Zátopkovým tempem – kvapík, Pohraniční stráže – pochod.

 

Na dalším snímku je Antonín Závodný v dolní řadě, třetí zprava:

zavodny2