0

Po delší době několik momentek z obce Nesovice. Tři části Nesovic jsou Nové Zámky, Letošov a samotné Nesovice. Začnu u Nových Zámků. Vyfotil jsem nejprve část, které říkají Žleby. Nedávno tam dokončili nový chodník, rozšířili cestu a upravili přístup k jednotlivým...

0

Rok 2018 byl aktivní především úpravou - rekonstrukcí chodníků.V této fotogalerii je možno vidět část zrekonstruovaných chodníků v Nových Zámcích, dále pak dominantu Nesovic, zámek Nové Zámky (záběry jsou z dubna, května, července a září), železniční stanici...

0

V roce 2012 se v Nesovicích budovala nová křižovatka. Postupně se měnilo okolí křižovatky. V srpnu se hrál na nových kurtech i volejbal. U 'Matěje' obsluhovalo příjemné děvčátko, v Letošově u kapličky se v potravinách dál prodávalo a Ruda si vesele vykračoval na...

0

Rok 2014 je pro Nesovice typický především výstavbou hlavní křižovatky a kanalizace spolu s ČOV. V Nesovicích se zorganizovalo mnoho kulturních a společenských akcí a aktivit. Vybrané fotografie z tohoto roku nemohou vystihnout všechno. [gallery...

0

Rok 2013 Nesovice žijí. Ať už je to výstavba nové křižovatky, nebo nově upravené domy anebo nová motorka... Obcí projíždějí po kolejích tak zvané motoráčky. Před školou se občas objeví dřevěná konstrukce a zase zmizne. Do Kouta se může vjet jen na zelenou, hrad,...