Další úsek chodníků hotový

0

V průběhu měsíce květen se pokračovalo v rekonstrukci chodníků v Nesovicích v oblasti zvané Kotáry. Kousek za železničním přejezdem směrem na Snovídky dokončily firmy, které se na rekonstrukci podílely, úsek v délce asi 200 m. Především se jednalo o stavební firmu Petr Bajer z Letonic, která se zabývá pokládkou zámkových dlažeb, dále firma Elektromontáže Pouska (EM Pouska, s.r.o.), která realizuje veřejné osvětlení a v neposlední řadě firma, která se zabývá internetovým připojením a kabelovou televizí IWAO Internet, COBESOL,s.r.o.