Ján Borsík, zbierka básní II.

0

Neuplynul ani polrok a Ján Borsík  vydal už druhú zbierku básní.

Tentoraz prišlo na krst jeho knihy podstatne viac volejbalistov, ako v roku 2022. Organizátor krstu Juraj Pelach pozval na túto milú akciu predovšetkým bývalých spoluhráčov vo volejbale.  Krstu sa zúčastnili Marcelka Čumpelíková, Vierka Halušková, Ľuba Javornická, manželka autora  Jarmila Borsíková, Anna Ryšanová, Emanuel Ryšan, Juraj Pelach a samozrejme autor publikácie Ján Borsík.

Krst knihy bol uskutočnený pravou hrádockou vodou zpod Zapača.Ilustráciu knihy aj vydanie úspešne zrealizoval Juraj Pelach.

V družnej debate sa hovorilo nielen o básnickej zbierke, ale aj o  medziľudských vzťahoch a bežných  témach, ktoré prináša dnešná doba. Volejbalista, umelec a básnik v jednej osobe Ján Borsík  prezradil čiastočne aj ďalšie plány v jeho umeleckej tvorbe.