Krojované hody 2022 NESOVICE

0

Až tři dny trvaly krojované hody v Nesovicích v tomto roce 2022. V pátek 24. června hody začaly stavěním máje v areálu u hřiště. V sobotu po „předáni práva“, krojovaný průvod obcí, vyzvedávaní stárků. Večer hodová zábava. K tanci a poslechu hráli Březovjané.

V neděli kromě dalších aktivit, posezení u vína s příjemnou cimbálovou muzikou pana Mikulky a na závěr krásného odpoledne zahrál pan Vladimír Vrána na akordeon.

Přiblížení některých aktivit z hodové soboty a neděle v následující fotogalerii: