Mikulášský volejbalový turnaj 2023

0

Dne  7.12.2023 k nám zavítal jako každoročně Mikuláš a tím mohl začít mini turnaj. který už má svoji tradici.

Sešli jsme se až na malé vyjímky všichni, včetně našich mladých nástupců. Náš statistik Mira Roubal nachystal vše pro rozlosování členů družstev a vše začalo. Vytvořily se tři družstva ve složení:

A družstvo: Mira Roubal, Broňa Budík, Blanička Homolová, Víťa Reška, Ivča Tauberová, Pepa Januš

B družstvo: Lenka Rešková, Pavla Tauberová, Lucka Hrubá, Tom Reška, Peťa Homola, Vašek Hanuš

C družstvo: Lenka Mazuchová, Hanka Kupková, Pepa Odrazil, Bohuš Petřík, Laďa Knap, Bert Budík, Laďa Knap ml.

Celý večer probíhal v mikulášském  duchu, střídaly se ligové výměny s amatérskými. Na závěr jsme si sedli a zavzpomínali na naše kamarády, kteří nás sledují shora.

Závěrem bych chtěl poděkovat našim mladým kolegům, že si našli čas a pomohli nám s hrou i jídlem😊

Přeji všem krásné pohodové vánoce a do nového roku plno elánu do trénování.

Laďa Knap

 

Fotografie od Hanky Kupkové v následující fotogalerii:

A v následující fotogalerii jsou fotografie od Ladislava Knapa: