Sousedé Nesovic

0

Starousedlíci a především tí, co vlastnili nějaké pole, by Vám s přehledem vypočítali s kolika obcemi sousedí Nesovice. Sousedé jsou především obce, do kterých je přímé vlakové spojení anebo vede cesta. Tak to jsou Brankovice a Nevojice, tudy vede železnice přes Nesovice. Do Snovídek a Milonic vedou silnice. Ale to nejsou všichni sousedé Nesovic. Mezi Brankovice a Snovídky jsou vklíněny Nemotice s přibližně  550 m společné hranice s Nesovicemi. Dále mezi Brankovicemi a Milonicemi sousedí s Nesovicemi Dobročkovice a Uhřice. Je to dohromady sedm obcí, které svými katastry sousedí s katastrem Nesovice resp. s Letošovem, který je veden jako samostatný katastr i když je tento součástí obce Nesovice.

Přibližná délka hranic se sousedními obcemi je  17 km. Nejdelší hranice je s Nevojicemi, přibližně  5 km a nejkratší s Nemoticemi v délce cca 550 m.