Toulky okolo Nesovic v létě 2019

0

Trasa po cestě do Snovídek s odbočením doprava ve spodní části kopce Vysoká, na západ, vám otevře mnoho zajímavých pohledů na pole, na sousední vesnici Brankovice, na pasoucí se kravičky. Zajímavé pohledy především na zámek Nové Zámky, vedle kterého vyrostla nová ekologická usedlost. To vše můžete vidět v následující fotogalerii z 11.8.2019: