Volejbal SVKI Liptovský Hrádok 6.3.2020

0

V predvečer sviatku MDŽ si prišli zahrať len štyri ženy a na volejbal pozrieť a porozprávať jedna diváčka. Zvyšok tvorili muži. Dokopy na volejbal prišlo 12 hráčov a tak sa mohli postaviť dve rovnocenné družstva. Po dlhšej odmlke prišla Ľuba Javornická a na družstvu, za ktoré nastúpila, to bolo vidno.

družstvo Juh: Javornická, Halušková, Borsík, Mitrenga, Godány, Tekel

družstvo Sever: Čumpelíková, Mitrengová, Ďumbala, Červeň, Cheben, Ryšan

 

Sever    :    Juh                        1    :    3

Zaujímavý volejbal z viacero pohľadov. Nakoľko smečiari a blokári sa už poznajú, bol tento volejbal vynímočný práve veľkým množstvom úspešných blokov. Okrem Mitrengu bol kupodivu pri bloku úspešný aj Ďumbala aj iní. Keď sa oproti sebe na sieti ocitli Borsík a Ryšan, mohlo sa predpokladať, že vymyslia nejakú “kulišárnu“. A tak aj bolo, predovšetkým ulievka za blok, alebo vystihnutie ulievky. Úspešnosť jednotlivých aktérov možno hodnotiť 1:1. Po štvrtom sete odišla jedna hráčka z družstva Juh a v piatom nedokončenom sete odišla jedna hráčka z družstva Sever. Piaty set sa predčasne ukončil.

Po zápase všetky prítomné ženy obdržali k MDŽ malú kytičku kvetov a spoločný darček – bonboniéru.

Nakoľko batéria vo fotoaparáte zlyhala, zostali k dispozícii len dve fotografie. Jedna fotografia sú víťazi a druhá sú ženy, ktoré vydržali až do konca.

Zľava: Mitrenga, Tekel, Javornická, Halušková, Borsík, Godány

 

 

Poznámka z Wikipédie:  Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ) pripadajúci každoročne na 8. marec[1] je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908.[2] Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.