Volejbal v Liptovskom Hrádku – SVKI 2.10.2020

0

Miroslav Červeň k prvému volejbalu v mesiaci október 2020 napísal:

Posielam Ti fotky z piatkového volejbalu. Bohužiaľ zišlo sa nás len osem. Už pred volejbalom

nám oznámila Marcelka, že nepríde ani ona a ani Vierka a Ľubka. Neprišla ani Alenka L. a ani

Janko Borsík. Z Kréty sa nám zatiaľ nevrátil ani Tibor M. Ešteže prišiel nový hráč – Ján Adzima,

takže sme si mohli zahrať aspoň 4 na 4.  Hral sa celkom pekný volejbal plný krásnych výmien.

Družstvo Severu nastúpilo v zložení: Štefan Cheben, Lenka Frietsche, Gabika Mitrengová a

Miro Červeň. Družstvo Juhu v zložení: Igor Mitrenga, Zuzana Trégerová, Marika Imrichová a

Janko Adzima. Po tuhom a veľmi vyrovnanom boji zvíťazilo družstvo Severu 3:2. Dúfam, že

nabudúce už budeme kompletní…