Volejbalista Jozef Cholvádt

0

V Liptovskom Hrádku bolo, a je veľa osobností vo volejbale. Jednou z nich bol aj Jozef Cholvádt, ktorý  5. 7. 2019 vo veku 77 rokov odišiel navždy spomedzi nás.

 

Jozef Cholvádt ako volejbalista reprezentoval mesto Liptovský Hrádok v tomto krásnom športe dlhé roky. Po aktívnej volejbalovej kariére sa stal členom SVKI (Senior volejbal klub Internacionáli), kde nielen hrával, ale bol prínosom pre kolektív pre jeho nezameniteľný humor a optimizmus pri športovo spoločenských podujatiach. V roku 2013 obdržal od kolektívu čestný – zaslúžilý titul „emeritný volejbalista“.

Spolu s ostatnými bol aj on aktívny v družbe s hráčmi volejbalu v obci Nesovice na južnej Morave. V Nesoviciach sa zúčastnil spoločnej akcie, ktorá končila volejbalovým stretnutím Nesovice : Liptovský Hrádok.

V nasledujúcej foto galérii si pripomíname Jozefa Cholvádta, ako aj tých, ktorí s ním boli v kontakte:

Česť jeho pamiatke.