20. výročí volejbalu KSV Nesovice

0

Po dostavbě tělocvičny při Základní škole v Nesovicích se vytvořil nový volejbalový kolektiv tvořený převážně z bývalých hráčů, ale také z nadšenců tohoto sportu, včetně dvou žen, z nichž jedna také před tím závodně hrála volejbal.

Psal se rok 2002. Z iniciativy tehdejšího předsedy TJ Sokol Nesovice Josefa Budíka a bývalých aktivních volejbalistů, byl zaregistrovám Kolektiv senior volejbal dne 1. listopadu 2002. Při jeho zrodě stáli tito členové:

Jan Walisch, Vladimír Svoboda, Josef Budík, Svatopluk Fryml, Emanuel Ryšan, Eduard Holub, Josef Odrazil st., Jan Levíček, Jan Suchý, Antonín Janda, Hana Katzerová, Ludmila Bartošková, Radoslav Kudlička, Václav Soustružník, Svatoslav Svoboda, Josef Posolda. Bylo jich šestnáct.

Jak vidno ze seznamu, vzniklo družstvo, které už mělo ve svém středu i dvě ženy, a tím pádem to už bylo družstvo smíšené, někdy nazývané MIX. V dalším období, kdy docházelo k změně, nebo výměně kádrů, se už respektovalo, že družstvo bude smíšené. Bohužel se nedochovala fotografie, na které by byli všichni zakládající členové družstva KSV Nesovice.

Na následující fotografii jsou jen  Holub, Janda, Leviček, Fryml, Soustružník, Walisch, klečící Odrazil st., Ryšan, Svoboda

 

Na daší fotografii  v dolní řadě  zprava Suchý a Svoboda Svatoslav

Na tomto snímku prvý zleva je „hlavní“ zakladatel KSV Nesovice Josef Budík, který je nejstarším členem kolektivu a tento rok se dožil významného životního jubilea 90 roků.

Jak šel čas, měnil se i kádr volejbalistů, jedni odcházeli, další přicházeli:

Roman Pouska, Alena Dítětová, Jiří Hakl, Hana Kupková, Petr Homola, Karel Kupka, Miroslav  Roubal, Blanka Homolová, Vítězslav Reška, Lenka Rešková, Josef Odrazil ml., Josef Odrazil z Brankovic, Petr Homola ml., Dominik Odrazil, Michal Kupka, Petr Kremr, Bohuslav Petřík, Tomáš Reška, Bronislav Budík, Ladislav Knap, Pavla Tauberová, Iva Facková.

V současnosti se družstvo volejbalistů KSV Nesovice může pochlubit  počtem 13 hráčů.

Jsou to Hanka Kupková, Lenka Rešková, Blanka Homolová, Alenka Dítětová, Pavla Tauberová, Iva Sobotková, Lenka Mazuchová, Josef Odrazil (brankovský), Bohumil Petřík, Ladislav Knap, Vítězslav Reška, Michal Kupka, Bronislav Budík, Miroslav Roubal.

Na následujícím snímku do kompletního volejbalového družstva chybějí  Josef Odrazil, Bronislav Budík a Miroslav Roubal, který se střídá s Alenkou Dítětovou.

 

Volejbalisté KSV od svého vzniku měli kromě hraní volejbalu nespočet společenských akcí spojených s tímto sportem. Ať už to byla posezení ještě v bývalém pohostinsví U Bartošky, především posezení s podáváním selete byla na vysoké společenské úrovni. Dále to byly různé turnaje ať už v Nesovicích, dokonce párkrát i s mezinárodní účastí ze Slovenska, nebo turnaje a zápasy mimo Nesovic. Vzhledem k navázání družby s volejbalistami SVK se uskutečnily zájezdy do Liptovského Hrádku, kde se odehrály volejbalové zápasy i v rámci turnaje. Bylo to v rocích 2008 a 2009 a poslední v roce 2011. Všechny tyto sportovní a společenské akce měli jedno společné. Za nimi stál pokladník KSV Nesovice Vladimír Svoboda, který z titulu své funkce měl přehled o financích a mohl navrhovat akce volejbalistů. Byla to i řada dalších aktivit, kromě už spomínaného posezení s podáváním selete, v letním období turnaje ještě na antukovém  volejbalovém  hřišti v  Nesovicích, i mimo nich a v zimě, kromě jiných turnajů především, dnes už tradiční, nesovský Mikulášský turnaj.

V následující fotogalerii jsou fotografie od roku 2002 až po rok 2022 včetně. Výběr nebyl snadný, ale byla snaha zveřejnit  z každého roku alespoň jeden záběr. Ne všechny roky se však podařilo  zdokumentovat.

Zvláštní pozornost si zaslouží vzpomenout družbu volejbalistů KSV Nesovice s kolektivem SVK Liptovský Hrádok. Z Nesovic to byli především Vladimír Svoboda a Petr Homola, kteří zorganizovali zájezdy do Liptovského Hrádku a postarali se také o příjemný pobyt volejbalistů a jejich přízniců z Liptovského Hrádku, při jejich návštěvě  v Nesovicích. V Liptovskom Hrádku to byl především Juraj Pelach a Emanuel Ryšan, kteří sa snažili připravit příjemný volejbalový zážitek  volejbalistům a jejich příznivcům z Moravy, včetně ukázky přírodních krás Slovenska, především návštěvy Vysokých Tater a Vrátné.

Během družby navštívili Liptovský Hrádok tito volejbalisté a jejich příznivci:

Josef Budík, Vladimír Svoboda s manželkou, Svaťa Fryml s manželkou, Blanka Homolová, Petr Homola, Lenka Rešková, Vítězslav Reška spolu s dcerou a jejím, už manželem Hrubým, Alenka Dítětová, Miroslav Roubal, Hanka Kupková  s manželem, Jiří Hakl  s manželkou, Josef Odrazil (nesovský) s manželkou, Josef Odrazil (brankovský), Ludmila Bartošková s dcerou, Vlasta Jeřábková, Ladislav Jeřábek a Růžena Sigmundová.

 

Vypracoval: ER