Ustanovující schůze v obci Nesovice

0

Dne 17. 10. 2022 se v Nesovicích uskutečnila ustanovující schůze novozvolených zastupitelů obce.

Ve volbách, které se konaly ve dnech 23. a 24. září 2022 byli zvoleni tito zastupitelé: jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů (v závorce za jménem)

1: Vítězslav Reška (190)

2. Ing. Kateřina Svobodová (153)

3. Mgr. Michal Kupka (142)

4. Mgr. Andrea Kupková (141)

5. Bc. David Nezdařil (130)

6. Ing. Jaroslav Kovář (126)

7. Ing. František Koudelka (119)

8. Jan Krištof (118)

9. Markéta Kosíková (103)

Na této ustanovující schůzi zastupitelů se uskutečnily volby starosty a místostarosty. Do funkce starosty byl zvolen Vítězslav Reška a do funkce místostarosty byla zvolená Ing. Kateřina Svobodová.

Starosta obce Nesovice Vítězslav Reška:

 

 

Místostarostka obce Nesovice Ing. Kateřina Svobodová

 

Této veřejné schůze se zúčastnilo přibližně dvacet občanů obce. Po ukončení oficiální části byl dán prostor občanům na otázky pro zastupitele obce.