Jeden z nás

0

Táto webová stránka bola v prevažnej miere založená na informáciach o volejbalových aktivitách (predovšetkým amatérskych) v obci Nesovice, ale tiež, po nadviazaní kontaktov s podobnou volejbalovou skupinou v meste Liptovský Hrádok.

V dnešnej dobe, keď sú posledné dva roky obmedzované ľudské práva, voľný pohyb, stretávanie, keď je limitované športovanie, sa zamýšľame, aké športové a spoločenské aktivity sme robili, s cieľom udržiavať dobré vzťahy, zdravie a psychickú pohodu.

V spojitosti s Nesovicami a Liptovským Hrádkom, ale predovšetkým s aktivitami športových volejbalových zoskupení ako je Senior volejbal klub LH, VKV Rezne Liptovský Hrádok, Fun Klub, a tiež Veteráni nemožno nespomenúť jedného aktívneho člena, ktorý si zaslúži byť hlavným aktérom tohto článku. Využívame preto možnosť predstaviť vám jedného z výboru P&R.

Volá sa  JURAJ PELACH 

V nedávnej minulosti volejbalisti a priatelia volejbalu v čase predvianočnom, ale aj po novom roku, pravidelne už niekoľko rokov pripravovali prostredníctvom organizačného výboru P&R a hlavne s Jurajom Pelachom zaujímavé akcie. Boli to predovšetkým: volejbalové turnaje, Mikulášsky turnaj, Trhovnícky turnaj, Ples volejbalistov, posedenie pri kapustnici a iné rodinné stretnutia a priateľské posedenia. Juraj Pelach prevzal štafetu v organizovaní akcií, ale predovšetkým Plesu volejbalistov po Vladimírovi Javornickom. A zhostil sa tejto úlohy na výbornú. Dokonca bol aktívny pri volejbalových turnajoch, kedy zabezpečoval nielen účasť družstiev, ale tvorivo sa zapájal do návrhov diplomov a tvorby ocenení za dlhoročnú prácu vo volejbale pod názvom „emeritný“.

 

 

Juraj Pelach sa už v mladosti venoval viacerým športom a dosiahol niekoľko úspechov a aj preto dostal pomenovanie  „multišportovec“. Už ako žiak dosiahol v stolnom tenise medailové umiestnenie na majstrovstvách okresu. V atletike získal medailu z majstrovstiev Slovenska a akademických majstrovstiev Slovenska v štafete 4×100 m (100 m zabehol za 10,9 s.) Kolektívnemu športu volejbal sa začal venovať  v Liptovskom Hrádku, kde hral niekoľko desaťročí a neskôr na krátku dobu  prestúpil do ligovej Petrochemy Dubová. V Liptovskom Hrádku vo volejbale niekoľko rokov bojovali o postup do II. ligy. Neskôr s Ľubom Haviarom založili klub neregistrovaných volejbalistov a na majstrovstvách Slovenska obsadili 2. a 3. a 4. miesto. Volejbalu mu bolo málo a tak skúsil aj basketbal v okresnej súťaži. Pretože bol všestranný, vyskúšal aj bežecké lyžovanie. Dokonca sa zúčastnil známeho behu Biela stopa SNP a 2 krát zabehol 55 km pochod Štrbské pleso – Žiarska dolina. Ďalšími športovými aktivitami bol skialpinizmus. Bol účastníkom výberového kola na expedíciu Kaukaz  za účasti slovenských, českých, poľských skialpinistov, kde obsadil 4. miesto. A nevynechal ani tenis, vyskúšal tiež vodné lyžovanie, absolvoval aj 100 km pochod do 24 hod. Vo volejbale prešiel trénerskou funkciou. Trénoval mužov, žiakov, juniorky aj ženy. A to vo volejbale nebolo všetko. Po absolvovaní rozhodcovského školenia a získaní požadovanej rozhodcovskej praxe sa postupne stal rozhodcom extraligy mužov aj žien. V hodnotení v rámci Slovenka patril do TOP prvej pätnástky z 210 rozhodcov.

Poznámka: tam, kde je v nasledujúcich fotogalériách v hornej pravej časti písmenko „i“, kliknutím na toto písmenko sa vám        znázornia ďalšie informácie.

Fotogaléria č.1

Juraj Pelach bol zakladateľ klubu fanúšikov, ktorému dal názov Fun club Liptovský Hrádok. Tvorila ho skupina rodičov a ich dcéry: Stankovianska, Smetanová, Mitrengová, Šmitalová, Chomová, Miškovičová, Hrnčiarová, Krišková, Bakošová, Trcková a skupina úspešných volejbalistiek z Liptovského Hrádku a okolia. Fun club sa staral nie len o dobrú atmosféru zápasov, ale aj o podporu oddielu.V tom čase predovšetkým juniorky Liptovský Hrádok pod vedením manželov Javornických dosahovali vynikajúce výsledky na Slovensku (umiestňovali sa na popredných miestach na záverečných turnajoch o majstra Slovenskej republiky). A Fun club Liptovský Hrádok sa stal vzorom pri povzbudzovaní aj pre iné družstvá po celom Slovensku a aj pri reprezentácii Slovenska.

 

Fotogáleria č. 2

Juraj Pelach, okrem členstva v SVK (senior volejbal klub) Litovský Hrádok, je aj zakladateľom prvého mix volejbalového družstva pod názvom VKV  Rezne Liptovský Hrádok. Tento klub vznikol v roku 2005 ako pokračovanie úspešných veteránov a pri jeho vzniku boli okrem Juraja Pelacha M. Vernarec, R. Smetana, I. Smetanová, A. Trcková, B. Kartíková, M. Pavlíkovský, neskôr  M. Sklenár, Ľ. Haviar, J. Kapitánová, manželia Kollárovci. V družstve VKV Rezne boli neregistrovaní víťazi okresných turnajov,  ktorí tiež organizovali rôzne športové stretnutia, bedmintonové turnaje a spoločenské posedenia.

Fotogaléria č. 3  Rezne

Stojí za to osobitne sa pozastaviť pri členstve Juraja Pelacha v klube s názvom SVK (niekedy tiež SVKI), kde bol členom výboru a pôsobil tiež ako  hráč, organizátor a spoluorganizátor plesov volejbalistov, volejbalových turnajov, stretnutí a podieľal sa na vytváraní spomienkových foto kníh.

Fotogaléria č.4  SVKI – výber JP

 

Fotogaléria č.5  SVKI – výber ER

A práve do procesu volejbalových aktivít tohto volejbalového zoskupenia sa zapojil Juraj Pelach. A bol ,,mostom“ SVK a VKV Rezne a spoločné aktivity mali potom vďaka nemu širší celospoločenský význam.

Zaujímavá činnosť SVK prerástla aj slovenské hranice, keď bola nadviazaná družba s podobným subjektom na Morave v obci Nesovice. Tu Juraj Pelach zohral významnú úlohu pri organizovaní športovo-spoločenských aktivít. Osobitne sa podujal sprevádzať športovcov a ich priaznivcov z Nesovic v krásnom prostredí Nízke Tatry na vrchol Ďumbier v roku 2009. Samozrejme sa zapojil do prípravy medzinárodného zápasu vo volejbale Liptovský Hrádok : Nesovice. Pre zaujímavosť, ako nastúpili družstvá:

Liptovský Hrádok: Pelach, Smetana, Miškovič, Šmitala, Čabajová, Vyšný, Stanoviansky, Stankovianska, Trcková, Hrnčiar, Hrnčiarová, Smetanová.

Za KSV Nesovice: Svoboda, Roubal, Hakl, Homola, Fryml, Dítětová, Homolová, Rešková, Kupková, Reška. Rozhodca Ryšan.

V roku 2011, keď opäť prišli volejbalisti a ich priatelia z Nesovic na Slovensko, sa im Juraj Pelach venoval už pri vstupe do Žilinského kraja. Pozval a sprevádzal ich v krásnom prostredí pohoria Malá Fatra. Po turistických zážitkoch im  s organizačným výborom P&R zorganizoval volejbalový turnaj, ktorý prišiel otvoriť primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

Účastníci turnaja: KSV Nesovice, VKV Rezne Liptovský Hrádok, SVK Liptovský Hrádok, Inoteska. Po skončení turnaja nasledovalo na Borovej Sihoti spoločenské posedenie s hudbou; toto sa zmenilo na úspešnú akciu, ktorá rezonuje až do dnešných dní.

Fotogaléria č. 6

Juraj Pelach bol však aktívny aj pri návšteve volejbalistov z Liptovského Hrádku v obci Nesovice na Morave. Túto obec navštívil aj s rodinou. So svojím kamarátom Ľubom Haviarom v časti obce nazývanej Kotáry, spolu s rodinou Ryšanovcov uvarili slovensko- moravský guláš. S volejbalistami SVK z Liptovského Hrádku navštívil Nesovice aj v roku 2011, kde ako kapitán družstva prebral diplom za umiestnenie vo volejbalovom turnaji. Za Liptovský Hrádok vtedy nastúpili: Juraj Pelach, Marcela Čumpelíková, Miroslava Machačová, Viera Halušková, Igor Mitrenga, Gabriela Mitrengová, dcéra Mitrengovcov Zuzana Mitrengová, Branislav Stankoviansky, Miloš Choma.

Fotogaléria č. 7

Ako vidno, Juraj Pelach je nielen všestranný športovec, ale aj vynikajúci organizátor spoločenských podujatí, propagátor hrádockého volejbalu, s dobrým srdcom a empatickým prístupom. Tento článok len čiastočne popisuje jeho aktivity, jeho povahové vlastnosti a zostáva mu len zaželať veľa zdravia a pohody do ďalších, so športom súvisiacich aktivít.

 

Z podkladov JP a archívu fotografií vypracoval ER

 

Použité skratky:

VKV = volejbalový klub veteránov

Rezne = názov klubu v Liptovskom Hrádku

SVK  = senior volejbal klub

KSV = kolektiv senior volejbal (Nesovice)

P&R = Pelach a Ryšan

JP = Juraj Pelach

ER = Emanuel Ryšan

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pod čiarou.

Len jedna fotografia na ktorej si môžte pozrieť kto tam je:

Nové Zámky – Nesovice