Nové vedení obce Nesovice 2018

0

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Nesovice dne 1.11.2018 byli zvoleni i na další volební období čelní představitelé obce.
Starostou obce byl zvolen  Vítězslav Reška a
místostarostou Karel Kupka.
Ostatní členové Zastupitelstva na další  období:
Mgr. Petr Homola
Mgr. Michal Kupka
Ing. František Koudelka
Mgr. Andrea Kupková 
Bronislav Hladký 
Miroslav Syřiště
Jan Wolf
Nutno poznamenat, že do Zastupitelstva  za hnutí Mladí pro Nesovice byl zvolen Bc. Zbyněk Pištělák, který se však mandátu vzdal. Na jeho místo z tohoto hnutí postoupil jako náhradník Jan Wolf.
Na ustavujícím zasedání byli zvoleneni také předsedové finačního  a kontrolního výboru.
Předsedou finačního výboru byl zvolen Mgr. Michal Kupka
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bronislav Hladký