Setkání spolužáků ze ZŠ v Brankovicích

0

Už je tradicí, že spolužáci, kteří ukončili Základní školu v Brankovicích osmou třídou v roce 1958, se setkávají každý rok a už po několikáté v Bučovicích. Tentokráte to bylo ve čtvrtek 6.6.2019 v Arkádě. Přišlo a společenské akce se zúčastnilo 26 spolužáků.

Pocházejících z Nesovic se na akci zúčastnilo deset spolužáků, na fotografii nahoře: Jarmila Kumrová (Janíčková), Josef Posolda, Helena Chládková (Švarcová), Marie Handrlová (Filipcová), Štěpánka Krejčí (Hausknechtová), Ing.Emanuel Ryšan, Pavel Pištělák, František Machálek, Ing.Miroslav Machálek a Pavel Hrubý.

V Nesovicích z nich přitom trvale žijí jen tři a dva mají přechodné bydliště, zbytek v Nesovicích mají rodiny, anebo přátele. Doufejme, že na příští sraz v roce 2020 přijde ještě více nesováků a rozšíří tak nejpočetnější skupinu.

Těchto společenských akcí se zúčastňuje také RNDr.Jana Pokorná, za svobodna Butulová, dcera paní učitelky Brigity Butulové, která nás učila na Základní škole v Nesovicích a Jana s námi byla v kontaktě.

Akci zorganizovali Ing.Jiří Brňák a Jana Plavinová – Filipová.

 

O kulturní vložku se postarali: František  Houšť, Ladislav Sukovitý a Mgr. Stanislav Rolek.

Trocha historie. Do šesté třídy v Brankovicích v roce 1956 nastoupili žáci z osmi obcí. Nejpočetnější skupina žáků přišla z Nesovic. Podle dochovaných zdrojů jich bylo celkem 24. Na druhém místě s počtem žáků 23, byli domácí z Brankovic. Dále Kožušice s 10. žáky, Dobročkovice a Nemochovice s devítimi žáky, Nemotice 7 žáků a nakonec Nemotice a Malinky se 7. žáky. To bylo celkem 92 žáků. Minimálně v každé ze tří tříd šestého ročníku bylo tedy 30 žáků. V osmém ročníku už byly jen dvě třídy. Třídní učitelé Mikeska a Španiel.

Na posledním setkání byl udělán pokus o fotografie s absoventy ZŠ podle jednotlivých obcí, kteří  6.6.2019 přišli do Arkády. Nejprve se vyfotili nesováci, ta fotka je jako první v tomto článku. Potom následovali absolventi z Nemochovic Miroslav Říha, Josef Holásek, Zdena Buranská, Danuše Dvořáková a Marie Havránková:

Z Kožušic Ing.Jiří Brňák a Ladislav Sukovitý:

Z Malínek František Houšť a Jaroslav Janalík:

Z Dobročkovic Jana Plavinová a Jarmila Kmeťová:

Fotografie z dalších obcí nejsou k dispozici.

Poznámka: Článek neprošel jazykovou úpravou.