Volejbaloví veteráni sa opäť stretli

0

Už sa ani nevie, kto skupinu okolo Juraja Matejbusa nazval Veteránmi volejbalovými z Liptovského Hrádku. (Už sa to vie, bol to Juraj Pelach, ktorý tento prívlastok použil prvýkrát, keď napísal článok a poslal fotografiu do časopisu Liptov). Faktom tiež zostáva, že Juraj Pelach dokumentuje tieto stretnutia a je jeden z tých, čo majú záujem, aby sa základ týchto volejbalových hráčov Liptovského Hrádku rozširoval aj o mladších.
Základ týchto veteránov tvorili: Juraj Matejbus, Dušan Rázus, Milan Bíroš, Jozef Cholvádt, Dušan Nemec, Ján Priechodsky…

Neskoršie sa k nim pridali: Juraj Pelach, Lubomír Haviar, Emanuel Ryšan a Miroslav Červeň

Ďalšie stretnutie volejbalových Veteránov z Liptovského Hrádku sa uskutočnilo 1.10. 2021 v kolibe s názvom Červený kút neďaleko Liptovského Hrádku.

Zúčastnili sa: Juraj Matejbus, Milan Bíroš, Dušan Nemec, Ján Priechodsky a Juraj Pelach

 

Zozbierané fotky od našich najstarších volejbalistov, vrátane fotografie pri stretnutí po dlhšej dobe.