Volejbal SVKI 8.2.2019

2

Po prvý raz po rekonštrukcii Športovej haly (ďalej len ŠH) v Liptovskom Hrádku sa stretli volejbalisti SVK (Senior volejbal klub) vo vynovených priestoroch až vo februári 2019. Do tej doby pôsobili v telocvični tunajšieho gymnázia.

Uzavrieť zmluvu na termín, ktorý pôvodne obsadzovali volejbalisti SVK pred rekonštrukciou ŠH, ako aj dojednať hodinový poplatok za používanie haly, nebolo jednoduché. Vďaka hlavnému vyjednávačovi Juraju Pelachovi a Lube Javornickej, sa podarilo dotiahnuť požadovanú zmluvu na využívanie ŠH do úspešného konca. Náš kolektív SVK LH bol po podpise zmluvy zaradený do prehľadu využívania pod názvom VK INTERNACIONÁLI. Prečo nie. A z tohto dôvodu bude naša skratka odteraz SVKI (Senior volejbal klub Internacionáli), ako je už uvedené v názve tohto článku.

Kto  nastúpil:

Ľ.Javornická, M.Javornická, Čumpelíková, Strnisková, Lenková, Ďumbala, Borsík, Cheben, Haviar, Mitrenga, Godány, Ďuriš, Červeň, Ryšan

Prišli pozrieť aj ďalší členovia SVKI – Plšíková a Císar, ako aj hlavný organizátor tohto prvého volejbalu po rekonštrukcii ŠH Juraj Pelach.

Ako je už jasné z prehľadu hráčov, bolo potrebné po jednotlivých setoch striedať, aby si zahrali všetci.

A    :    B       2    :    3

Základné zostavy. A družstvo: Ľ.Javornická, M.Javornická, Strnisková, Borsík, Mitrenga,Godány, Ďuriš

B družstvo: Čumpelíková, Lenková, Ďumbala, Cheben, Haviar, nový hráč Červeň, Ryšan

A teraz fotografie do Juraja Pelacha: