0

Už z nadpisu je vidno, že to bol posledný volejbal v januári. Ale čo to, prišlo len 7, že by statočných? Ale nie, i keď bolo deň pred plesom volejbalistov, prišli ako diváci sa pozrieť: Juraj Pelach (hlavný organizátor plesu) s kamarátom Lubom Haviarom. Pretože nebol na šestkový...

0

Posledný čas chodí na volejbal SVKI Liptovský Hrádok dostatočný počet hráčov a tak majú družstva bez problémov šesť volejbalistov v zmiešanej štruktúre na každej strane siete.Tento raz prišli a postavili sa do zápasu takto: družstvo Sever: Čumpelíková, Mitrengová,...

0

TJ Sokol Nesovice z.s. pořádá  SPORTOVNÍ PLES 2020. Ples se uskuteční v sobotu 1. února 2020 v kulturním domě v Nesovicích. Začátek 20:00 hod. K tanci i poslechu hraje NATURE THERAPY Ludvíka Čihánka. Bohatá tombola,různá překvapení. Více informací na...

2

Piatok desiateho januára sa volejbalisti SVKI Liptovský Hrádok zišli v počte 14. a prišiel na posledný set aj Juraj Pelach. Družstvá nastúpili v týchto zostavách: družstvo Juh: Halušková, Bohumelová, Borsík, Godány, Mitrenga, Tekel Na jeden set vystriedal Bohumelovú...

0

A už je tu nový rok 2020. A hneď prvý piatok prišlo na volejbal do športovej haly v Liptovskom Hrádku o niečo viac ako na dve družstva. Prvý set pauzírovali Borsík a Ryšan. Jednotlivé družstvá nastúpili na prvý set takto: Družstvo Juh: Halušková, Strnisková, Bohumelová,...